Ehdot ja edellytykset

1.Yleiset säännökset

1.1 Näissä myyntiehdoissa (jäljempänä “ehdot”) määritellään ostajan ja Finola Group LTD:n (jäljempänä “myyjä”) keskinäiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, kun ostaja ostaa tavaroita verkkokaupasta.

1.2 Tavaroiden kuvat ovat vain havainnollistavia, alkuperäiset tuotteet saattavat poiketa esitetyistä. Esitettyjä kuvia ei voi käyttää reklamaatioiden perusteena. Tuotteen katsotaan olevan hyvälaatuinen, jos se vastaa verkkokaupassa annettua näytettä, mallia tai kuvausta.

 

2.Osto- ja myyntisopimuksen tekohetki

2.1. Ostajan ja myyjän välinen osto- ja myyntisopimus katsotaan tehdyksi siitä hetkestä alkaen, kun ostaja on muodostanut ostoskorin verkkokaupassa, antanut toimitusosoitteen, valinnut maksutavan ja lukenut nämä ehdot, painanut “Vahvista tilaus” -painiketta ja se on voimassa siihen asti, kunnes se on kokonaan täytetty.

2.2. Jokainen Ostajan ja Myyjän välillä tehty sopimus on suojattu Finola Group LTD.

 

3.Ostajan oikeudet

3.1. Ostajalla on oikeus ostaa tavaroita verkkokaupasta.

3.2. Ostajalla (kuluttajalla) on oikeus peruuttaa Myyjän kanssa tehty tavaroiden osto- ja myyntisopimus ilmoittamalla siitä Myyjälle kirjallisesti 14 työpäivän kuluessa tavaroiden toimituspäivästä, 

 

4.Ostajan velvollisuudet

4.1. Ostajan on hyväksyttävä tilatut tavarat ja maksettava tavaroiden hinta sekä niiden toimitus.

4.2. Jos ostajan rekisteröintilomakkeessa antamat tiedot muuttuvat, ostajan on päivitettävä ne välittömästi.

4.3. Ostajan valitsemat tavarat on varattu, ja myyjä sitoutuu toteuttamaan osto- ja myyntisopimuksen vasta, kun myyjä saa ostajan pankilta ilmoituksen valitun tavaran maksusta. Ostajan on vahvistettava maksutoimeksianto viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun hän on painanut “Vahvista tilaus” -painiketta. Jos maksutoimeksiantoa ei vahvisteta tämän määräajan kuluessa, Myyjällä on oikeus katsoa, että Ostaja on peruuttanut myyntisopimuksen.

 

5.Myyjän oikeudet

5.1. Jos Ostaja yrittää heikentää verkkokaupan toimintaa tai vakaata toimintaa, Myyjä voi ilman ennakkoilmoitusta rajoittaa, keskeyttää (lopettaa) hänen pääsynsä verkkokauppaan.

5.2. Myyjällä on oikeus lopettaa verkkokaupan toiminta väliaikaisesti tai toistaiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

 

6.Myyjän velvollisuudet

6.1. Luoda ostajalle edellytykset käyttää verkkokaupan tarjoamia palveluita asianmukaisesti.

6.2. Järjestää ostajan tilaamien tavaroiden toimitus ostajan ilmoittamaan osoitteeseen.

6.3. Jos Myyjä ei merkittävissä olosuhteissa pysty toimittamaan ostajalle tilattua tavaraa, hän sitoutuu tarjoamaan ostajalle analogista tuotetta, ja jos ostaja kieltäytyy hyväksymästä analogista tavaraa, hän palauttaa ostajan maksamat rahat viiden työpäivän kuluessa. Tässä tapauksessa Myyjä vapautuu vastuusta tavaroiden toimittamatta jättämisestä.

 

7.Tavaroiden toimitus

7.1. Kuljetusyritys toimittaa tavarat ostajan kustannuksella.

7.2. Tavarat toimitetaan ostajan ilmoittamaan osoitteeseen 2-6 työpäivän kuluessa tavaran maksun vastaanottamisesta ja tavaran kuljetuksesta. 

7.3. Tarkka toimitushinta riippuu tilattujen tavaroiden painosta, tilavuudesta, mitoista ja toimituspaikasta, joten lopullinen hinta selviää vasta tilauksen tekemisen jälkeen.

7.4. Tavaroiden toimituksen aikana ostajan on yhdessä kuljetusyrityksen edustajan kanssa tarkistettava lähetyksen kunto, määrä, laatu ja valikoima.

7.5. Jos ostaja huomaa, että lähetys, tavaran määrä, laatu ja valikoima ovat ristiriidassa, ostajan on jätettävä lähetys hyväksymättä ja merkittävä tämä rahtikirjaan. Kun ostaja on hyväksynyt lähetyksen ja allekirjoittanut rahtikirjan ilman huomautuksia, katsotaan, että toimitettu lähetys on virheetön, tavaran määrä, laatu ja valikoima ovat myyntisopimuksen ehtojen mukaiset.

 

8.Tavaroiden palauttaminen

8.1. Jos ostaja (kuluttaja) peruuttaa tavaran osto- ja myyntisopimuksen ehtojen kohdan 3.2 mukaisesti, tavara on palautettava myyjän tilille 7 päivän kuluessa siitä, kun ostaja on kirjallisesti ilmoittanut osto- ja myyntisopimuksen peruuttamisesta. Tavarat, joista ostaja (kuluttaja) ei pidä – muoto, koko, väri, malli tai täydellisyys (korvataan tai hyväksytään ostajalta 14 päivän kuluessa toimituksesta lähimpään Finola Group LTD:n toimipisteeseen. 

 

 

GermanSwedishDanishEstoniaLatviaLithuania