CBD-öljy: vaikutus, hyödyt ja haittavaikutukset

CBD-öljy

CBD-öljy on luonnollinen hampusta valmistettu uute. Toisinkin kuin moni luulee, CBD-öljy ei päihdytä, vaikka sillä onkin rauhoittavia psykoaktiivisia vaikutuksia. CBD-öljyä voi käyttää ulkoisesti tai sisäisesti ylläpitämään kehon terveyttä ja homeostaasia. EU:n alueella on laillista myydä ja ostaa öljyä, joka sisältää alle 0,2 % THC:tä.

Miten CBD-öljy valmistetaan?

CBD-öljy valmistetaan uuttamalla hampun kukintoja ja lehtiä. Uuttamalla hampun vaikuttavat yhdisteet (esim. kannabinoidit) voidaan eristää pois kasvimateriaalista. Uuttamisen aikana kasvimateriaalista saadaan irrotettua myös ei-toivottuja yhdisteitä, kuten raskasmetalleja.

Uuttaminen voidaan tehdä eri menetelmillä, mutta yleensä se tehdä käyttämällä etanoliuuttoa, butaaniuuttoa tai ylikriittistä hiilidioksidiuuttoa. Etanoliuutossa kasvimateriaali liuotetaan kiehumispisteessä olevassa etanolissa. Etanolin käyttö on koettu hyväksi menetelmäksi, koska se on tehokas sekä rasvaliukoisia että vesiliukoisia yhdisteitä uuttaessa. Tämä on myös hyvin turvallinen tapa valmistaa CBD-öljyä.

CBD-öljyä voidaan valmistaa myös butaaniuutolla, jossa butaania, propaania tai muuta hiilivetyä käytetään yksittäin tai liuottimien seoksena. Hiilivetyjen etu on, että niiden alhaisten kiehumispisteiden avulla saadaan erotettua parhaiten terpeenejä ja kannabinoideja. Tämä ei ole kuitenkaan niin turvallinen tapa saada CBD-öljyä, kuin etanolin käyttö.

CO2-uutossa puolestaan hiilidioksidi saadaan muutettua paineen avulla nesteeksi, jolla imetään hampun rasvaliukoiset aromit ja yhdisteet. Sen jälkeen hiilidioksidi palautetaan kaasun muotoon. Ylikriittinen hiilidioksidi ei sisällä myrkkyjä ja se on hajuton nestekaasu. Sitä on myös turvallista käyttää CBD-öljyn valmistuksessa. Tämä menetelmä on paljon käytetty esimerkiksi kosmetiikkatuotteiden ja ravintolisien valmistuksessa.

CBD-öljyn suosio on kasvussa

CBD-öljyn suosio on kasvanut vauhdilla viimeisen kahdeksan vuoden aikaan. Tämä siitäkin huolimatta, että öljyn myyntiä ja markkinointia on rajoitettu ja öljystä jaetaan mediassa vähän tietoa. Monet ihmiset ovat kuitenkin halunneet kokeilla tätä luonnollista vaihtoehtoa esimerkiksi lievittääkseen erilaisia oireita tai terveysongelmia.

CBD-öljyn suosiota on vauhdittanut myös monet tutkimukset, jotka ovat osoittaneet, että CBD:llä voi olla monia mahdollisia terveyshyötyjä, kuten unen parantuminen, kivunlievitys, ahdistuksen vähentyminen ja joidenkin vakavien sairauksien oireiden vähentyminen. Kun tieto lupaavista tutkimustuloksista on kiirinyt, öljyn menekki on kasvanut.

CBD-öljyn menekkiin vaikuttaa paljon myös lainsäädäntö. Monissa maissa, mukaan lukien monissa Yhdysvaltain osavaltioissa, öljyn laillisuutta on muutettu viime vuosina, minkä ansiosta sitä on paikoin helpommin saatavissa. EU:n alueella CBD-öljyä saa myydä, kunhan se sisältää THC:tä alle 0,2 prosenttia. CBD-öljyä voi tilata monissa maissa myös netin kautta, vaikka sitä ei paikallista kaupoista ja apteekeista löytyisikään.

CBD-öljyn vaikutus

CBD-öljyn vaikutus ihmiskehossa tapahtuu endokannabinoidijärjestelmän (ECS) kautta. ECS vaikuttaa kehossa moniin tärkeisiin toimintoihin, kuten mielialaan, uneen, kipuun, immuunivasteeseen sekä ruokahaluun. ECS koostuu kehon itse tuottamista kannabinoideista (endokannabinoideista), reseptoreista sekä entsyymeistä, joiden tehtävä on hajottaa endokannabinoideja.

Endokannabinoidijärjestelmän reseptorit voidaan eritellä CB1- ja CB2-reseptoreihin. CB2-reseptoreja on varsinkin immuunisoluissa, kun taas CB1-reseptoreja löytyy varsinkin keskushermostosta. CBD-öljyn vaikuttava aina kannabidioli vaikuttaa useisiin eri molekyylisiin kohteisiin ihmiskehossa. Se ei kuitenkaan sitoudu THC:n tavoin suoraan CB1- ja CB2-reseptoreihin. THC on CBD:n ohella toinen tunnettu kannabinoidi ja se osa marihuanaa saa aikaan päihtymystä.

CBD:n vaikutus on ollut monen lääketieteellisen tutkimuksen kohteena viime vuosina. Vaikutus ihmiskehossa voi perustua siihen, että se estää endokannabinoideja hajottavia entsyymejä. Tästä johtuen endokannabinoidien määrä voi puolestaan kasvaa kehossa. Lopulta vaikutus ulottuu endokannabinoidijärjestelmän säätelemiin toimintoihin.

CBD:llä voi olla vaikutusta myös serotoniini- ja adenosinireseptoreihin. Adenosinireseptorit vaikuttavat verenkiertoon ja uneen, kun taas serotoniinireseptoreilla on vaikutusta ahdistuksen ja mielialan säätelyssä. Näistäkin vaikutuksista tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimustietoa, jotta terveysvaikutuksista voidaan olla varmoja.

CBD-öljyn mahdolliset hyödyt

CBD-öljyn vaikutusten tutkimista on hidastanut se, että kannabiksen käyttöön ja tutkimukseen kohdistuu rajoituksia. Monissa vakavasti otettavissa tutkimuksissa on kuitenkin voitu osoittaa CBD:n mahdollisia hyötyjä erilaisiin oireisiin ja sairauksiin. Aine voi toimia esimerkiksi kivun lievittäjänä ja apuna kroonisen kivun hoidossa.

Joissakin tutkimuksessa tulokset ovat puolestaan olleet positiivisia sen suhteen, että aina voi auttaa ahdistukseen, unen saamiseen ja jopa vaikeiden sairauksien hoidossa. Tutkimukset ovat kuitenkin vasta alussa, eikä ainetta ole voitu osoittaa aukottomasti turvalliseksi ja tehokkaaksi.

CBD-öljy kivunlievityksessä

Kipu vaikuttaa monen suomalaisenkin arkeen ja koko elämän laatuun. Jatkuva kipu vaikuttaa myös keskittymiskykyyn, mielialaan ja nukkumiseen. Joskus kivusta ei päästä edes lääkäreiden avulla kokonaan eroon, vaan ihmisen on opittava elämään kivun kanssa. Kipua voi myös yrittää lievittää monin tavoin. Pitkään jatkunutta kipua kutsutaan krooniseksi.

Kipua voi lievittää esimerkiksi särkylääkkeillä, mutta pitkäaikaisesti käytettynä ne voivat olla hyvin haitallisia esimerkiksi maksalle. Voimakkaammat särkylääkkeet voivat myös aiheuttaa riippuvuutta. Viime vuosina myös CBD öljyä on alettu käyttää entistä useammin kivun lievittäjänä ympäri maailman. Vaikka joidenkin terveysalan ammattilaisten mielestä CBD:n terveysvaikutukset ovat tuulesta temmattuja, monet tutkimukset ja ihmisten kokemukset tarjoavat tukea terveyttä edistäville väitteille.

CBD-öljystä on ollut joillekin apua varsinkin kroonisessa kivussa, nivelkivussa, migreenissä sekä tulehduksiin liittyvissä kivuissa. Sen sijaan sen käyttöä ei suositella äkillisesti tulevaa kipua vastaan. Öljyn vaikutukset ovat olleet parhaat, kun sitä on otettu kolme kertaa päivässä. Öljy auttaa kivunlievityksessä parhaiten, kun sitä käyttää säännöllisesti.

CBD-öljy ja ahdistus

Ahdistus voi johtua monista ongelmista, sairauksista ja epäterveellisistä elintavoista. Ahdistukseen voi löytää helpotuksen esimerkiksi lääkkeistä, terapiasta ja elintapojen muutoksesta. Monien tutkimusten mukaan myös CBD-öljy voi vähentää ahdistuneisuutta. Vaikutus voi mahdollisesti perustua unen laadun paranemiseen tai stressin ja kivun vähenemiseen.

CBD-öljy voi vaikuttaa mahdollisesti myös suoraan ahdistukseen, mutta tästä tarvitaan lisää tutkimusnäyttöä. Aine voi kuitenkin olla vuorovaikutuksessa sosiaaliseen ahdistuneisuushäiriöön liittyvien aivomekanismien kanssa. Tutkimuksiin osallistuneilla on havaittu alempia ahdistuneisuustasoja kuin lumelääkettä saaneilla. CBD:tä on tutkittu myös neurokuvaamalla sen vaikutuksia aivoihin, jolloin on havaittu, että se vaikuttaa paralimbisiin ja limbisiin aivoalueisiin.

CBD:n hyödyt ahdistuksen vähentämisessä voivat perustua myös siihen, että se muuttaa aivojen tavan reagoida serotoniiniin. Kun aineen vaikutuksia ahdistukseen tutkitaan, samalla voidaan tehdä havaintoja myös aineen vaikutuksesta stressiin. Ihmisen, joka kärsii ahdistuksesta, kannattaa aina ensisijaisesti hakeutua hakemaan apua lääkäriltä. CBD:tä voi harkita vasta sen jälkeen avuksi endokannabinoidijärjestelmän tukemiseen.

CBD-öljy ja uni

Monet suomalaisetkin kärsivät unihäiriöistä ja se on hyvin yleinen syy hakeutua lääkärin vastaanotolle. Unihäiriö voi johtua monista syistä, kuten ahdistuksesta, stressistä, kivusta tai jostain muusta terveydentilaan vaikuttavasta tekijästä. CBD-öljyä on testattu unettomuuden hoidossa, ja tutkimusten mukaan se parantaa unen laatua joissakin tapauksissa.

CBD-öljy voi vaikuttaa nukahtamiseen ja unen laatuun monin tavoin. CBD vaikuttaa siis endokannabinoidijärjestelmään, joka puolestaan vaikuttaa muun muassa uneen. CBD:n uskotaan estävän endokannabinoideja hajottavia entsyymejä, mikä puolestaan lisää endokannabinoidien määrää kehossa ja vaikuttaa positiivisesti uneen.

Positiivinen vaikutus uneen voi perustua myös CBD:n vaikutukseen aivojen reseptoreihin. CBD voi aktivoida serotoniinireseptoreita, joilla on vaikutusta uneen ja mielialaan. CBD:n vaikutus väsymykseen voi perustua myös siihen, että estää adenosinireseptorien toimintaa. CBD:n vaikutus uneen voi olla myös välillistä, eli jos se vähentää esimerkiksi kipua tai masennusta, se vaikuttaa sitä kautta välillisesti myös unen laatuun ja nukahtamiseen. CBD-öljyn hyödyt voivat siis olla moninaisia ja lisää anekdoottisia todisteita ja tutkimusnäyttöä tarvitaan olettamien tueksi.

CBD-öljyn sivu- ja haittavaikutukset

CBD-öljy voi vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin, joten on hyvä olla perillä myös aineen mahdollisista haittavaikutuksista. CBD-haittavaikutukset voivat tulla esiin ensimmäisen käyttökerran yhteydessä, mutta ne voivat vaatia myös pidempiaikaisempaa käyttöä. Usein esiintyviä sivu- ja haittavaikutuksia ovat varsinkin:

  • Kuiva suu
  • Ruokahalun muutokset
  • Väsymys
  • Ripuli
  • Verenpaineen lasku
  • Huimaus

Mikäli haittavaikutukset ovat vakavia, tulee öljyn käyttö välittömästi lopettaa. Kuiva suu on siis yleinen sivuoire, joka perustuu reseptorien vaikutukseen syljen tuotannossa. Ongelma on helppo korjata juomalla enemmän vettä tai muuta nestettä. CBD-öljy voi myös joko lisätä tai vähentää nälän tunnetta. Tällöin CBD:n öljyn käyttöä voi vähentää, jotta ruokahalu palaa normaalille tasolle.

Mistä saa korkealaatuista CBD-öljyä?

CBD-öljyn vaikutus ihmiseen voi olla käänteentekevää monen oireen ja sairauden hoidossa. Suomessa CBD-öljyn käyttö on laillista, kunhan öljy sisältää THC:tä (kannabiksen päihdyttävä ainesosaa) korkeintaan 0,2 prosenttia. Korkealaatuisen aineen ostaminen ei ole kuitenkaan aina helppoa.

Apteekista saa suun kautta nautittavaa CBD-öljyä vain reseptillä, eli se vaatii lääkärissä käyntiä. Korkealaatuista CBD:tä voi kuitenkin tilata netistä ja jatkossa myös lainsäädäntö voi muuttua. Suomalaiset voivat tilata CBD-öljyä yrityksiltä, jotka toimittavat tuotteen ulkomailta ja noudattavat suomalaisia sääntöjä (CBD-öljyn tulee sisältää THC:tä alle 0,2 %).

Korkealaatuista tuotetta valitessa kannattaa THC-pitoisuuden lisäksi huomioida myös kasvipohjaisuus, luonnonmukainen valmistustapa, valmistajan sertifikaatti, laboratorioraportit sekä lisäaineettomuus.

 

Tarkista uusimmat tuotteemme!

-30%

CBD Öljy

CBD Öljy 30%

99.99 69.99
-30%

CBD Öljy

CBD Öljy 15%

64.99 45.49
-30%

CBD Öljy

CBD Öljy 5%

29.99 20.99
-30%

CBD Öljy

CBD Öljy 10%

53.99 37.79
-30%

CBD Öljy

CBD Öljy 20%

89.56 62.69
-30%
-30%
-30%
105.99 74.19
-30%

CBG öljy

CBG Öljy 5%

34.49 24.14
-30%

CBG öljy

CBG Öljy 10%

65.49 45.84

Muut blogiartikkelit

Mikä on CBD öljy?

CBD-öljystä on tullut viime vuosina yhä suositumpaa sen monien terveyshyötyjen ja luonnollisen, sivuvaikutukset tuoman helpotuksen [...]

CBD-öljy koirille: mitä sinun tarvitsee tietää

Cannabidiol, on ei-psykoaktiivinen yhdiste, joka esiintyy teollisuushampun kasvissa, ja sillä on todettu olevan monenlaisia hyötyjä [...]

Onko CBD laillista Suomessa?

CBD-tuotteiden ostaminen ja tilaaminen verkkokaupoista on noussut suureen suosioon. CBD-öljyn laillinen asema EU:ssa ja Suomessa [...]

CBD ja Ahdistus – Voiko CBD auttaa ahdistukseen?

CBD:n mahdollisista hyödyistä on ollut viime vuosina paljon puhetta ja ainetta on myös ahkerasti testattu. [...]

Näkyykö CBD Huumetestissä?

CBD ei ole psykoaktiivinen, eli se ei tuota huumaavaa tai päihdyttävää vaikutusta. Tyypillisissä huumeiden seulontatesteissä [...]

CBD-öljy ja kipu

CBD-öljyssä käytetty kannabidioli eli CBD on yksi kannabiskasvin sisältämistä yhdisteistä. Tämä aine on viime aikoina [...]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

GermanSwedishDanishEstoniaLatviaLithuania